તુલસી વિવાહ 2020: તુલસી વિવાહમાં શા માટે શાલિગ્રામનો તુલસી સાથે થાય છે વિવાહ જાણો શું છે કારણ…

તુલસી વિવાહ 2020 કાર્તિક મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી પર કરવામાં આવે છે. આ દિવસને દેવઉઠની એકાદશી તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે

Read More