ખાંડ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે

જો જવાનીમાં વૃદ્ધ ન દેખાવું હોય તો ગળ્યું વધારે ન ખાતા..જોઈલો આ અહેવાલ

ગળપણવાળો ખોરાક અનેક બીમારીઓને નોતરે છે. ખાસ કરીને મોટાપાને. આપણે જ્યારે ખાંડ ખાઈએ છીએ ત્યારે શરીરમાં લીપોપ્રોટીન લીપોઝ બને છે.…

October 22, 2020