ઘરમાં અશાંતિ

ઘરમાં આ 5 જગ્યાઓ પર ન લગાવો પૂર્વજોની તસવીર, નહીં તો થશે કંકાસ….

ઘરમાં કંઈ વસ્તુ ક્યાં મૂકવી,કઈ દિશા રાખવી વિગેરે બાબતો પાછળ કેટલાંક કારણો રહેલા છે. કહેવાય છે કે, આવી નાની વાતોનું…

October 15, 2020