ચંદ્ર ગ્રહણ

ટૂંક સમયમાં લાગશે ચંદ્ર ગ્રહણ, શાસ્ત્રોમાં વર્જિત માનવામાં આવે છે ગ્રહણ દરમિયાન આ કામ

ટૂંક સમયમાં એટલે કે 30 નવેમ્બર, સોમવારના રોજ સૂર્ય ગ્રહણ થવાનું છે. જ્યોતિ શાસ્ત્રમાં એ માનવામાં આવે છે કે ચંદ્રમા…

October 14, 2020