ડૉક્ટરના પોસ્ટર

ડૉક્ટર ખોવાયા હોવાના લાગ્યા પોસ્ટર, તો જિલ્લા તંત્ર પણ નીકળ્યું શોધમાં…..જાણો સમગ્ર ઘટના

છેલ્લા કેટલાંક દિવસથી સોશિયલ મીડિયા પર કાલાવડ તાલુકાના ખરેડીના સરકારી ડૉક્ટર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે. જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ડૉક્ટરો ખોવાયા…

October 20, 2020