દુર્ગા પૂજા

વીજળી માટે વખલા મારતા આ ગામે 300 વર્ષ જૂની દુર્ગાપૂજાની પરંપરાને જાળવી રાખવા કર્યુ આવું કામ… જાણો સમગ્ર ઘટના…

ઝારખંડમાં ઔદ્યોગિક શહેર બોકારોથી 30 કિ.મી. દૂર માહારા ગામ છે. આ ગામમાં ફક્ત 2000 હજાર લોકો વસે છે. લગભગ 700…

October 19, 2020