પાપાકુંશા એકાદશી

પાપાકુંશા એકાદશીનું વ્રત કરવાથી મળે છે સૂર્ય યજ્ઞ અને અશ્વમેઘ યજ્ઞ  સમાન ફળ, જાણો આ વ્રતની પૂરી વીધિ

દર મહિને બે કૃષ્ણ પક્ષ અને શુક્લ પક્ષ હોય છે, બંને પક્ષની અગિયારમી તિથીને એકાદશી કહેવામાં આવે છે, આ રીતે…

October 16, 2020