પ્રેમમાં દગો

ફેસબુકવાળો પ્રેમઃ લગ્ન કરી સાથે રહેવાનું લીધું હતું વચન, હવે ભીખ માગવા થઈ ગઈ મજબૂર, ના કરશો આવો પ્રેમ…

આજનો આ જમાનો સોશિયલ મીડિયાનો છે. જેની અસર સીધી આપણા જીવન પર પડે છે. ખાસ કરીને પ્રેમ સંબંધ પર, જી…

December 24, 2020

આવા અવાજવાળો છોકરો હોય છે દગાખોર, નથી જાણતા જાણી લો….નહીં તો થશે….

એવું કહેવાય છે કે,  અવાજ દ્વારા માણસનું વ્યક્તિત્વ સરળતાથી જાણી શકાય છે. કંઈક આવું જાણવા, પુરુષોના અવાજ પર એક અભ્યાસ…

October 15, 2020