ફૂદીનો છે ગુણકારી

જે લોકોનો ઈમ્યુનિટી પાવર કમજોર છે તે આજથી જ શરૂ કરો ફુદીનાનું સેવન, થશે ફાયદો

હાલ જ્યારે લોકો પર કોરોના કાળની મંડરાઈ રહ્યો છે, ત્યારે ડૉક્ટર સૌને ઈમ્યુનિટી મજબૂત રાખવાની સલાહ આપી રહ્યાં છે. કારણ…

October 22, 2020