મહેશ સવાણી

એક એવો ઉદ્યોગપતિ જેણે એસિડ એટેક પીડિતાના ફરી લગ્ન કરાવ્યા.. હજારો દીકરીઓનો પાલક પિતા બની, રજૂ કરી નવી મિસાલ

મહિલા સાથે થતાં શારીરિક અને માનસિક શોષણની ઘટના સતત વધી રહ્યાં છે. ઘણાં કિસ્સાઓમાં તો મહિલાના પરિવાર પણ તેનો સાથ…

October 19, 2020