મા દુર્ગા પૂજા

મહાઅષ્ટમી અને નવમીની સાચી તિથિ જાણીને આ મુહૂર્ત પર કરો કન્યા પૂજા… થશે મા દુર્ગાની કૃપા..

આજે શરદિયા નવરાત્રીની મહાસપ્તમીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. મહાસપ્તામી પછી મહા મહાષ્ટમીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો મહા…

October 23, 2020