મુંબઈની છોકરી ચલાવે છે બસ

હીરોઈનને પણ ટક્કર મારતી આ સુંદર છોકરી કરે છે એવું કામ કે, જેની સૌ કોઈ કરી રહ્યાં છે પ્રશંસા….

સામાન્ય રીતે સુંદર છોકરી મોડલિંગ અથવા ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી જેવી ફિલ્ડ પસંદ કરતી હોય છે. પરંતુ આજે તમને એવી છોકરી વિશે…

October 23, 2020