રાવણની પૂજા

આ છે રાવણની સાસરી, જ્યાં સંતાન પ્રાપ્તિ માટે થાય છે જમાઈ રાવણની પૂજા….જાણો ક્યાં છે આ અનોખું શહેર….

25 ઓક્ટોબરે રવિવારે દશેરાની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ દિવસે જુદા જુદા સ્થળોએ રાવણ દહન કરવામાં આવે છે. રાવણના દહન સાથે…

October 23, 2020