શુભ

ધાર્મિક કાર્યોમાં શા માટે હળદરનું વિશેષ મહત્વ છે, જાણો કારણ

હળદર એક પ્રકારની એવી વિશેષ ઔષધિ છે, જેમાં દેવીય ગુણો હોય છે. હળદર ન માત્ર સ્વાસ્થ્ય માટે પરંતુ ધાર્મિક રૂપે…

October 20, 2020