સ્કંદમાતા

કોણ છે સ્કંદમાતા? જાણો તેમની મહિમા અને પૂજાનું મહત્વ…

નવારત્રિમાં મા દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ નવ દિવસ દરમિયાન આદ્યશક્તિના નવ રૂપોની આરાધના કરીને ભક્તો ધન્યતા…

October 21, 2020