કોરોના વચ્ચે સામે આવી ખતરનાક તસવીરો, સાપનું લોહી પીતા દેખાયા સેનાના જવાનો, તો જીવતા વિંછીને…

એનિમલ રાઈટ ગ્રુપ PETAએ થાઈલેન્ડમાં દર વર્ષે થનારી કોબરા ગોલ્ડ એક્સરસાઈઝના ફોટા દુનિયા સામે શેર કર્યાં છે. સાથે આ વર્ષથી ફેસ્ટ પર પ્રતિબંધ લાગવાની તૈયારી

Read More