કુંવારી દીકરીની કબર પર થયું કંઈક એવું કે, જાણીને, માતા-પિતાના પગ નીચેથી જમીન ખસી ગઈ….

આજે ભલે દુનિયા 21 સદીમાં જીવતી હોય, બધા આધુનિક સમય, મોર્ડન અને ખુલ્લા વિચારોની વાતો કરતા હોય, પણ હજુય એવી કેટલીક પરંપરાઓ છે જે આપણને

Read More