ભારતમાં 20 વર્ષના યુવાનોમાં વધ્યો ડાયાબિટીસનો ખતરો, જાણો ખતરનાક પરિસ્થિતિ…

ભારતના મહાનગરોમાં 20 વર્ષના અડધાથી વધારે યુવાનો અને બે-તૃત્યાંશ મહિલાઓ તેમના જીવનકાળમાં ડાયાબિટીસની બીમારી થઇ શકે છે. મોટાભાગના લોકોમાં ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસ થવાનો ખતરો છે. ડાયબિટોલોજિયા

Read More