Jain templemade up of 1500 pillars

ભારતનું આ અનોખું મંદિર 1500 થાંભલાઓ પર બનેલું છે…..તસવીર જોઈને જ મુલાકાત લેવાનું થશે મન….

ધાર્મિક સંપદા અને તેની સ્થાપત્ય સુંદરતા માટે માટે જાણીતું ભારત અજાયીઓથી ભરેલું છે. જે ગુફાઓ અને પ્રાચીન વારસા માટે  પણ…

October 15, 2020