maha bhagwat geeta

જેવું ખાસો અન્ન તેવું રહેશે મન, જાણો કેમ હોય છે આવું? જાણો શું છે આ પાછળનું રહસ્ય

આહારનું મનુષ્યના જીવનમાં એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. આપણે જેવું ભોજન ખાઈએ છીએ તેવી જ અસર આપણું મન અને બુદ્ધિ પર…

October 15, 2020