દર એક મિનિટમાં મુકેશ અંબાણીની સંપત્તિમાં થાય છે આટલા કરોડનો વધારો

એક બાજુ કોરોનાકાળમાં લાખો લોકો પોતાની નોકરીઓ ગુમાવી રહ્યા છે.અનેક નાના મોટા ધંધાઓને પાટીયા પડી ગયા છે.તેવામાં મુ`કેશ’ અંબાણી માલામાલ થઇ રહ્યા છે. જાણો કેવી

Read More