મોતથી 85 વર્ષ પહેલા જ આપી દીધી હતી 2020ના વિનાશની ચેતવણી, સાચી પડી રહી છે બાબા વેન્ગાની ભવિષ્યવાણી

વર્ષ 2020 લોકો માટે ખૂબ ખરાબ જઈ રહ્યું છે. એક તરફ કોરોના કહેર વર્તાવી રહ્યું તો બીજી તરફ ચીન-ભારત વચ્ચે પસ્થિતિ અત્યંત ખરાબ થઈ રહી

Read More