March 28, 2023

1 thought on “ખરમાસ 2021: આ દિવસથી શરૂ થઈ રહ્યો ખરમાસ, જાણો આ દરમિયાન શું કરવું જોઈએ અને કયા કાર્યો ટાળવા જોઈએ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *