March 22, 2023

1 thought on “ખરમાસ 2021: 14 માર્ચથી શરૂ થશે ખરમાસ, લગ્ન, મુંડન અને ગૃહ પ્રવેશ જેવા કાર્યો નહીં કરી શકો, જાણો આ દરમિયાન શું કરવું?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *