March 28, 2023

4 thoughts on “દેશનું એવું પહેલું મંદિર જ્યાં, મનોકામના પૂર થવા પર અર્પણ કરાય છે જીવતા ઘોડા…જાણો ક્યાં છે આ ચમત્કારી મંદિર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *