જાણો કેવી રીતે મહાકાલના કારણે શરૂ થયું હતું વાસ્તુ શાસ્ત્ર..

મત્સ્ય પુરાણ અનુસાર, પ્રાચીન કાળમાં ભયંકર અંધકાસુર વધના સમય વિકરાળ રૂપધારી ભગવાન શંકરના કપાળથી પૃથ્વી પર તેમના પરસેવાનું ટપકું પડ્યું હતું, તેમાંથી એક ભીષણ તેમજ વિકરાળ મુખ વાળુ પ્રાણી ઉત્પન થયું. તે સૃષ્ટિ પર પડતા અંધકોનું રક્તપાન કરવા લાગ્યું, રક્તપાન કરવા પર પણ જ્યારે તે તૃપ્ત ન થયું, તો તે ભગવાન શંકર સમક્ષ અત્યંત ઘોર તપસ્યામાં સંલગ્ન થઈ ગયું. જ્યારે તે ભૂખથી વ્યાકૂળ થયું તો ફરી ત્રિલોકીનું ખાવા માટે શરૂ થયું.

ત્યારે તેમની તપસ્યાથી સંતુષ્ટ થઈને ભગવાન શંકર તેને બોલ્યા-‘ નિર્દોષ તમારૂ કલ્યાણ થાય, હવે તમારી જે અભિલાષા છે, તે વરદાન માંગી લો. ”ત્યારે તે પાણીએ શિવજીથી કહ્યું-દેવદેવેશ હું ત્રણેય લોકના ગ્રસ માટે સમર્થ થવા ઈચ્છું છું. તેમના પર ત્રિશૂલ ધારીએ કહ્યું ” આવું જ થશે, પછી તો તે પ્રાણી શિવજીના વરદાન સ્વરૂપ પોતાના વિશાળ શરીરથી સ્વર્ગ, સંપૂર્ણ ભૂમંડળ અને આકાશને અવરોધિત કરીને પૃથ્વી પર આવી પડ્યું. ત્યારે ભયભીત થયેલા દેવતા અને બ્રહ્મા, શિવ, દૈત્યોં અને રાક્ષસોં દ્વારા તે સ્તંભિત કરી દેવામાં આવ્યું. તેને ત્યા જ પાડ્યું અને બધા દેવતા તેના પર બિરાજમાન થયા. આ પ્રકાર તમામ દેવાઓ દ્વારા તેના પર નિવાસ કરવા કારણ તે પુરૂષ વાસતુ= વાસ્તુના નામથી પ્રસિદ્ધ થયું.

ત્યારે તે દબાયેલા પ્રાણીએ દેવતાઓથી નિવેદન કર્યું- દેવગણ તમે લોકો મારા પર પ્રસન્ન થાવ, તમે લોકો દ્વારા દબાવીને હું મરી ગયો છું, ભલા આ રીતે અવરોધિત કરવામાં આવે તો હું કેવી રીતે નીચે રહી શકું અને ક્યાં સુધી રહી શકું? તેમણે આવું નિવેદન કરવા પર બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓએ કહ્યું- વાસ્તુના પ્રસંગમાં તથા વૈશ્વેદેવા અંતમાં જે બલિ દેવામાં આવશે તે તારો આહાર હશે. આજથી વાસ્તુ શાંતિ માટે જે યજ્ઞ થશે તે પણ તમારો આહાર હશે, નિશ્ચય જ યજ્ઞોત્સવમાં આપવામાં આવેલી બલિ પણ તને આહારના રૂપમાં મળશે.

ગૃહ નિર્માણથી પહેલા તો વ્યક્તિ વાસ્તુ પૂજા નથી કરવતા અથવા તેના દ્વારા અજ્ઞાનતાથી કરવામાં આવેલો યજ્ઞ પણ તમે આહાર સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે. આમ કહેવા પર તે (અંધકાસુર) વાસ્તુ નામનું પ્રાણી પ્રસન્ન થઈ ગયો. આ જ કારણ ત્યારથી જીવનમાં શાંતિ માટે વાસ્તુ પૂજાનો આરંભ થયો.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *