જોતા રહી ગયાં લોકો અને રોડ પર દોડવા લાગ્યું 139 વર્ષ જૂનુ ઘર, બે માળનું ઘર ચાલતું જોવા મળ્યું

શું તમે ક્યારેય કોઈનું ઘર ચાલતા જોયું છે? તમે પણ વિચારી રહ્યાં હશો કે ભલા ઘરને પગ થોડા હોય છે કે તે ચાલે કે દોડે? પરંતુ સૈન ફ્રાન્સિસ્કો 21 ફેબ્રુઆરીએ પૂરી તૈયારી સાથે મોટા ઘરને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ ખસેડવામાં આવ્યું.

આ ઘર 139 વર્ષ જૂનું છે. પરંતુ કોઈ કારણથી તેને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ બદલવામાં આવ્યું. ઘર ખસેડવું ખૂબ પડકારજનક હતું. પોતાનું સરનામુથી 6 બ્લોક દૂરથી ફરીવાર વસાવવામાં આવ્યું. રોડ પર ઘરના બે માળને ચાલતા જોઈ લોકો હેરાન રહી ગયાં.

<p>घर को एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए शहर की कुल 15 एजेंसियों से परमिशन ली गई। इसके बाद घर को बड़ी सी लॉरी में लोड किया गया। इसमें कई वर्कर शामिल थे। बड़ी सावधानी से इस दो मंजिला घर को मूव करवाया गया। </p>

21 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ અચાનક સૈન ફ્રાંસિસ્કોના રોડ પર લોકોએ એક બે માળના ઘરને ખસેડતા જોયું. લોકો હેરાન હતાં કે રોડ પર બે માળનું ઘર ખસેડવામાં આવી રહ્યું હતું. આ ઘર પોતાની મોટી બારી અને દરવાજા સાથે બદલવામાં આવ્યું. પહેલા આ ઘર 807 Franklin Stમાં વસેલું હતું.

<p>पहले ये घर 807 Franklin St में बसा था। 139 साल पुराने इस घर को एरिया में डेवलपमेंट वर्क के लिए तोड़ा जाना था। लेकिन घर के मालिक ने इसे तोड़ने की जगह इसे शिफ्ट करने का फैसला किया। इसके लिए मालिक ने वेटेरन हाउस मूवर फिल जॉय से बातचीत की। </p>

આ 139 વર્ષ જૂનું મકાન વિસ્તારમાં વિકાસના કામો માટે તોડવાનું હતું. પરંતુ ઘરના માલિકે તેને તોડવાની જગ્યાએ તેને ખસેડવાનો નિર્ણય કર્યો. તેના માટે માલિકે વેટેરન હાઉસ ફિલ જોયથી વાતચીત કરી હતી.

<p>घर को एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए शहर की कुल 15 एजेंसियों से परमिशन ली गई। इसके बाद घर को बड़ी सी लॉरी में लोड किया गया। इसमें कई वर्कर शामिल थे। बड़ी सावधानी से इस दो मंजिला घर को मूव करवाया गया। </p>

ઘરને એકથી બીજી જગ્યાએ બદલવા માટે શહેરની કુલ 15 એજેન્સીઓથી પરમિશન લેવામાં આવી. ત્યારબાદ ઘરને મોટી લારીમાં ભરી દેવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ઘણાં કામદાર સામેલ હતાં. ખૂબ સાવધાનીથી આ બે માળના ઘરને ખસેડવામાં આવ્યું.

<p>फिल ने बताया कि घर को शिफ्ट करने की प्लानिंग में ही कई साल लग गए। इसके बाद पूरे घर को ट्रक में उठाकर लोड कर दिया गया। सड़कों पर लोग भी हैरान हो गए कि ये घर शिफ्ट करने का कैसा तरीका है? </p>

Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *