આ છે પાતાળ લોક, 2013માં પહેલીવાર અમુક ભાગ આવ્યો હતો ખોલવામાં

પ્રકૃતિના રહસ્યોને સમજવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. વિશ્વભરમાં એવા ઘણાં સ્થળો છે, જે વૈજ્ઞાનિકોને હેરાન કર્યુ છે. તેમને લઈને સતત…

Read More

રહસ્યમય ગુફાઓ: ત્યાંથી પાતાળ લોક જવાનો માર્ગ, જાણો રહસ્યમયી ગુફાઓ વિશે…

શરૂઆતમાં માનવ ગુફામાં રહેતા હતાં, એવામાં પ્રાચીન સમયથી જ ગુફાઓનું ઐતિહાસિક મહત્વ તો રહ્યું જ છે.અભગચ્છત રાજેન્દ્ર દેવિકાં વિશ્રુતામ્ !…

Read More