એક વર્ષમાં આવે છે 2 કરોડ 75 લાખનો ખર્ચ, કરોડોમાંથી એકને હોય છે આ દુર્લભ બીમારી

કહેવામાં આવે છે કે પહેલુ સુખ નિરોગી કાયા. આ વાતનો અર્થ રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લામાં રહેનારી લલિત સોનીથી વધું કોઈ નથી…

Read More