March 28, 2023

1 thought on “પિતા ચલાવે છે રિક્ષા, દીકરી બની મિસ ઈન્ડિયા રનર-અપ, સંઘર્ષની કહાની સાંભળી લોકો કરી રહ્યાં છે સલામ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Stories