June 9, 2023

66 thoughts on “દુશ્મન છે શનિ અને સૂર્ય, 12 ફેબ્રઆરી સુધી બની રહેશે તેમની યુતિ, શું તેમની અસરથી ખરેખર મનુષ્ય જીવન અને દેશ પર ઉથલ-પાથલ જોવા મળશે?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *