અંતરિક્ષમાં મોકલાઈ ભગવદગીતા

ઈસરોએ જણાવ્યું કારણ, અંતરિક્ષમાં શા માટે મોકલાઈ પી.એમ મોદીની તસવીર અને ભગવદગીતા…

આજે ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (ઇસરો) એ શ્રી હરિકોટાથી પીએસએલવી-સી 51  (PSLV- C51)દ્વારા 19 ઉપગ્રહો અવકાશમાં મોકલ્યા છે. જેમાં બ્રાઝિલ પણ દેશનો ઉપગ્રહ છે. જેને

... read more