અનોખી લવસ્ટોરી

લ્યો બોલો.. 36 વર્ષનો યુવક તેનાથી 45 વર્ષિય મોટી મહિલા પર થઈ ગયો ફિદા, પણ અસલી કારણ જાણી..

કહેવાય છે કે, પ્રેમ કરવાની કોઈ ઉંમર નથી હોતી. પરંતુ કેટલાંક લોકોને જોઈને તેમણે વાતને કંઈક વધારે જ ગંભીરતાથી લઈ લીધી છે. જી હા… આજે

... read more