નખ

ભવિષ્યની ઘટનાઓ વિશે સંકેત આપે છે તમારા નખ, તેને સમજો અને થઈ જાઓ સાવધાન…

નખ આપણા શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. આ આપણા હાથની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે નખનો આકાર અને તેના ઉપરના નિશાન

... read more

હાથના નખથી આ રીતે જાણી શકાય છે માણસનું વ્યક્તિત્વ…જાણો કેવી રીતે

એવું માનવામાં આવે છે કે, આ નખ દ્વારા આકાશ મંડળમાંથી ઉતરતી વિદ્યુત ઊર્જા આપણામાં પ્રવેશે છે. આપણા દેશમાં પણ વડીલોના પગલે નખમાંથી નખ નાખવાનું એક

... read more