નરેન્દ્ર મોદી

આ બાળકીને લાગશે 22 કરોડનું ઈન્જેક્શ, આ બિમારી કોઈને પણ બનાવી શકે છે ભીખારી, જાણો મોદી સરકારે શું જાહેરાત કરી

એક એવી બિમારી જે કોરોનાથી પણ ભારી છે ભારી 5 મહિનાની બાળકી, એસએમએ-ટાઈપ1ની બીમારીથી પીડાય છેઆ બીમારીના ઈલાજ માટેનું એક ઈન્જેક્શન આવે છે 22 કરોડ

... read more