નાહવા માટે કરોડો

ફક્ત ન્હાવામાં કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે આ સુંદર મહિલા, એક રાત રોકવવાનો ખર્ચ 20 લાખ

વિશ્વમાં એવા વિચિત્ર લોકો હોય છે તમે કયારેય સપના પણ નહી વિચાર્યું હોય. કોરોના મહામારીના કારણે માણસ એક કંટનું ભોજનના ફાફાં મારતો હોય છે પરંતુ

... read more