નીતા અંબાણીની તસવીર

પોતાના લગ્નમાં રાજકુમારી જેવા લાગતા હતાં નીતા અંબાણી, જૂઓ તેમના લગ્નની અણદેખી તસવીરો….

ભારતના ટૉપના બિઝનેસમેન એવા મૂકેશ અંબાણી દેશની શાન છે. જેથી અંબાણી પરિવારને સંબંઘિત નાનામાં નાની વાત અખબારોની હેડલાઈન્સ રહે છે. અંબાણી પરિવારના હેડ એટલે કે,

... read more