વાળ ખાતી હતી છોકરી

બાપ રે…આ છોકરીએ વર્ષો સુધી ખાધા વાળ અને પછી ઓપરેશન કર્યું ત્યારે પેટમાંથી નીકળ્યો દોઢ ફૂટનો…

દુનિયામાં લોકોને અજીબો ગરીબ શોખ છે. કોઈને નવી સ્ટાઈલ કરવાનો તો કોઈને ખાવા-પીવાનો. ઘણા લોકો એવા પણ હોય છે જેમની આદતો ઘણી વિચિત્ર હોય છે.

... read more