વાસ્તુશાસ્ત્રમાં મોર પંખ

મોરપંખના ફાયદાઃ ઘરમાં મોરના પીંછા રાખવાથી જીવનમાં નથી આવતી પૈસાની કમી, જાણો તેની સાથે જોડાયેલા લાભ…

વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં મોરના પીછાને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ઘરમાં મોરની પીંછા રાખવાથી ઘણા દુઃખોનો નાશ થાય છે. શાસ્ત્રો અનુસાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મોરના

... read more