વિકૃત સેક્સ

પત્નિને અસહ્ય પીડા હોવા છતાં પતિ કરતો હતો વિકૃત સેક્સ, પછી પત્નિએ કંટાળીને…..

હેવાનિયત દિવસેને દિવસે હદ વટાવી રહી છે, હવે તો મહિલાઓ ઘરમાં પણ સુરક્ષિત નથી. બહાર નીકળે તો, ત્યાં દંરીદોની જમાત તેમને ચૂંથવા તૈયાર બેઠી હોય

... read more