વિજ્યા એકાદશી 2021

વિજ્યા એકાદશી 2021: આજે વિજયા એકાદશીના દિવસે જાણો અન્ય ઉપવાસ કરતાં શા માટે આ વ્રત છે ખાસ..

ફાગણ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી પર વિજયા એકાદશીનું વ્રત રાખવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મમાં આ વ્રતનું વિશેષ મહત્વ છે. આ વર્ષે આ ઉપવાસ 9 માર્ચ

... read more