વિવાહ પંચમી 2020

જે દિવસે થયાં હતા રામ-સીતાના વિવાહ, તે દિવસે શા માટે લોકો લગ્ન કરતાં ડરે છે, જાણો શું છે કારણ..

ભગવાન રામએ માતા સીતા સાથે માર્ગશીર્ષ શુક્લ પંચમી પર લગ્ન કર્યા હતા. તેથી, આ દિવસને શ્રી રામ વિવાહોત્સવ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તેને વિવાહ પંચમી

... read more