વૃદ્ધ દંપતિની અનોખો લવસ્ટોરી

પ્રેમ એવો કે, જેને ભગવાન પણ ન કરી શક્યા અલગ, મોત બાદ પણ બંનેએ નીભાવ્યો સાથ, આ જોઈ આંખુ ગામ…

પ્રેમમાં સાથે જીવવા મરવાની કસમો લેતાં સીન હંમેશા ફિલ્મોમાં જોવા મળે છે. પરંતુ આજે અમે તમને એક એવી વાસ્તવિક ઘટના વિશે જણાવીશું જે ફિલ્મી લવસ્ટોરીને

... read more