11 દિવસમાં જ આપ્યો બાળકીને જન્મ

10 દિવસ પહેલા જ પ્રેગનેન્સીની ખબર પડી અને 11માં દિવસે તો થઈ ગયો દીકરીનો જન્મ, કારણ જાણીને રહી જશો દંગ

કોઈપણ બાળકના જન્મ માટે 9 મહિનાનો સમય લાગે છે. પરંતુ તમે ક્યારેય 10 દિવસમાં કોઈ બાળકનો જન્મ જોયો છે કે સાંભળ્યું છે? આ સાંભળીને તમને

... read more