12000 feet

12000 ફૂટની ઉંચાઈ પર હતો સ્કાઈડાઈવર, ખિચામાંથી પડ્યો iPhone પછી શું થયું?

જે પણ લોકો પાસે આઈફોન છે અને જ્યારે પણ આઈફોન તેમના ખિચામાંથી નીચે પડે છે કે, તેનો ઘા તે વ્યક્તિના દિલ પર સૌથી વધું પડે

... read more