13 વર્ષિય યુવક સાથે ગેંગરેપ

હવસખોરોએ કરી હદ પાર… 13 વર્ષના બાળકનું જબરદસ્તી લિંગ પરિવર્તન કરાવી તેની સાથે ગેંગરેપ કર્યો અને પછી તેન

દેશની રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીની ગીતા કોલોનીથી એક ખૂબ જ દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે. ખરેખર, એક 13 વર્ષિય સગીર બાળકને બળજબરીપૂર્વક લિંગ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યો

... read more

હવસખોરોએ કરી હદ પાર… 13 વર્ષના બાળકનું જબરદસ્તી લિંગ પરિવર્તન કરાવી તેની સાથે ગેંગરેપ કર્યો અને પછી તેને…

દેશની રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીની ગીતા કોલોનીથી એક ખૂબ જ દર્દનાક ઘટના સામે આવી છે. ખરેખર, એક 13 વર્ષિય સગીર બાળકને બળજબરીપૂર્વક લિંગ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યો

... read more