14 નવેમ્બર

32 વર્ષ પછી આ વખતે કાળીચૌદશના દિવસે થશે અદભૂત સંયોગ… જાણો આ વર્ષની કાળી ચૌદશ કેમ છે ખાસ…

દિવાળીના એક દિવસ પહેલાં એટલે આવતી કાલે કાળી ચૌદશની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આજના દિવસે લોકો પોતાના ઘરમાંથી કકળાટ દૂર કરવા ચોકમાં વડા મૂકી અશાંતિ દૂર

... read more