26મી જાન્યુઆરી

ત્રિરંગા સાથે જોડાયેલા છે આ ખાસ નિયમ, જાણી લો નહીં તો, થવું પડશે જેલભેગા..

ભારત 26 મી જાન્યુઆરી 2021 ના ​​રોજ પોતાનો 72 મો ગણતંત્ર દિવસ ઉજવશે. વર્ષ 1950 માં આ દિવસે ભારતનું બંધારણ અમલમાં આવ્યું. પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે

... read more