59 વર્ષ પછી ગ્રહોનો સંયોગ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રઃ 59 વર્ષ બાદ એક રાશિમાં 6 ગ્રહોનો મિલન,બદલાશે દેશના હાલાત, દુનિયાભરમાં થઈ શકે તેની અસર….

ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 59 વર્ષ પછી ગ્રહોનો એક વિચિત્ર સંયોગ રચવા જઇ રહ્યો છે. 9 ફેબ્રુઆરીની રાત્રે, જ્યારે ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યાં એક મહાસયોગ

... read more