60 વર્ષથી નાહ્યો વગર રહેતો વ્યક્તિ

બાપ રે….વર્ષોથી નાહ્યો જ નથી આ વ્યક્તિ …!! જીવે છે વિચિત્ર જીવન….જાણો કોણ છે આ વ્યક્તિ

સામાન્ય રીતે શિયાળાની ઋતુમાં લોકોને નાહવું ગમતું નથી. તો વળી, કેટલાંક લોકોને તો પાણી જોઈને જ હાથ-પગ ઢીલા થઈ જાય છે. એટલું નહી, ઘણા લોકો

... read more